Per poder millorar els nostres serveis utilitzem cookies pròpies i de tercers.
Si continues navegant, considerem que acceptes la utilització. Més informació aquí.

Viticultura – Codorniu

No es renova l’aprovació del clorpirifòs-metil

La Comitè Europeu ha retirat l’autorització dels insecticides clorpirifòs i metil-clorpirifòs després de la confirmació de l’EFSA de sobre Efectes nocius per a la salut humana. Aquests insecticides s’havien utilitzat en una gran varietat de cultius. Els Estats Membres van acordar el passat  6 de desembre, no renovar les aprovacions d’aquests dos pesticides, de manera que a partir del 10 de febrer, s’haurien de retirar totes les autoritzacions per a productes fitosanitaris que continguin aquestes substàncies.  L’anterior campanya, en vinya, ja no es podia utilitzar el clorpirifòs, però si el meltil-clorpirifòs. Ara, Tot i tenir un breu període de gràcia de tres mesos , per la seva eliminació i l’ús no es podrà utilitzar durant tota la següent campanya per combatre el corc del raïm, com en algunes finques encara es feia. A Codorniu el 95 % de les finques utilitzen les feromones per combatre aquesta plaga, per aquest motius son molt pocs el casos que implicarà alguna modificació per a combatre-la.

http://acsa.gencat.cat/ca/detall/noticia/No-es-renova-laprovacio-de-les-substancies-actives-clorpirifos-metil-i-clorpirifos