Per poder millorar els nostres serveis utilitzem cookies pròpies i de tercers.
Si continues navegant, considerem que acceptes la utilització. Més informació aquí.

Viticultura – Codorniu

ACCIONS PER COMBATRE ELS EFECTES CANVI CLIMÀTIC

Des de Codorníu són varis els projectes en els que participem, conjuntament amb altres entitats i bodegues, per combatre els efectes del canvi climàtic. L’adaptació a aquest canvi implica un gran esforç a tots els nivells, des de la vinya a la bodega.

Algunes de les principals accions a destacar que duem a terme són:

  1. 1. Aprofitament de recursos híbrids

Som un país amb pocs recursos hídrics, i es preveu que la pluviometria sigui més escassa o bé menys aprofitable en el futur, així doncs la gestió d’aquest recurs serà la clau de l’èxit. Actualment Codorníu forma part del projecte HIDROVINYA on l’objectiu és poder detectar condicions d’ estrés hídric del cep segons les dades meteorològiques i edàfiques recollides a la finca. Altres projectes, com SISTEMIO, han ajudat a preveure l’aparició de certes malalties com el míldiu i l’oïdi en funció de les dades recollides a la vinya, i adaptar els tractaments per combatre-les tenint en compte les condicions de cada campanya.

  1. 2. Tècniques d’agricultura ecològica preventiva

L’agricultura ecològica requereix una viticultura cada vegada més preventiva i no pas curativa, per tant,  totes les eines predictives que es puguin desenvolupar i utilitzar marcaran un abans i un desprès. Dins el projecte VISCA, a Codorníu ens hem centrat en l’estudi de prediccions meteorològiques a mig i llarg termini, més acurades, que ens permetin ser més eficients en la presa de decisions, saber quines actuacions s’han de fer pel control de la vegetació o, fins i tot, poder decidir quin tipus de poda caldrà aplicar aquella temporada en concret.

  1. 3. Formació i nous conceptes de poda

En el mateix camí, a Codorníu estem fomentant la difusió de nous conceptes de poda, promocionant i participant en l’Acadèmia de Poda, creada recentment. Gràcies a aquest projecte s’han observat ceps sense estrés hídric, millor adaptats en períodes de sequera, on s’hi havien realitzat podes més respectuoses, amb menys ferides grosses, permetent d’aquesta manera un millor flux de les reserves hídriques. Amb aquest tipus de poda, també es pot evitar la propagació de malalties de fusta i frenar l’assecament i mort del cep. Està a les nostres mans assegurar la durabilitat de les vinyes i la en poda n’és un punt decisiu.

  1. 4. Enquesta d’autoavaluació per una explotació sostenible

Actualment, també estem participant en l’Enquesta de Sostenibilitat, aquesta enquesta permet l’autoavaluació del viticultor en la gestió de la seva finca, permetent veure on cal treballar si es vol que l’ explotació sigui sostenible en el temps.

 

  1. 5. Teledetecció per a una millor gestió

La teledetecció ha marcat la viticultura de les finques de Codorníu, sobretot en la gestió del reg, però també estem utilitzant la teledetecció per ajustar els tractaments que realitzem, dins dels projectes LISA i VINYSOST. En altres zones sense reg hem posat a disposició dels nostres viticultors aquest tipus d’imatges aèries per tal d’estudiar conjuntament si la variabilitat dins la mateixa parcel·la requereix una gestió diferenciada, per tal de reduir feines o tractaments en zones on no es requerís.

  1. 6. Minimització de l’ús de pesticides i estratègies de Mulching

Actualment, a Codorníu també estem utilitzant polvoritzadors amb túnels de reciclatge per minimitzar l’ús de pesticides,  dins el projecte GoPHYTOVID.

Així mateix també estem estudiant quins poden ser les millors estratègies de mulching en vinya ecològica per tal de la millorar del biodiversitat en el sòl dins el projecte MACHMER.

  1. 7. Major capacitat de recepció del celler

S’està observant cada dia més una compactació de les maduracions de les varietats tradicionals (macabeu, xarel·lo i parellada) amb més onades de calor a mitja verema i per aquesta raó, com a bodega, hem d’estar preparats assumir una major capacitat de recepció diària. A Codorníu hem dut a terme una adaptació del celler incorporant tremuges de major capacitat de recepció (més kg/hora) per tal de poder entrar més raïm en menys temps, garantint un grau alcohòlic i qualitat òptims.

8100% Energia elèctrica verda

A Codorníu hem instal·lat plaques fotovoltaiques per cobrir part de les nostres necessitats elèctriques. Volem avançar en el nostre compromís amb la sostenibilitat i minimitzar el nostre impacte en el canvi climàtic. La resta d’energia elèctrica adquirida per Codorníu prové de fonts renovables i compte amb la garantia d’origen de la certificació del CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia); de manera que podem afirmar que consumim el 100% d’energia elèctrica verda.